shell marbled paper

Preferred label
shell marbled paper
skjellmarmorert papir
Note (nb)
Note
Marmorgrunden sprinkles fullstendig av små fargedråper, fargeflekkene er merkbart lysere i kantene enn i midten og gjennom fortetting ådres mellomrommet mellom fargeflekkene.
Top concept
materials
Broader concept
Narrower concept