Greek-style bindings

innbindingsstruktur som kan gjenkjennes på en rekke egenskaper som inkluderer glatt rygg, trepermer, vanligvis med spor skåret inn i kantene, ingen formeringer, kapitélbånd som fortsetter et stykke inn på permen og som gjør at ryggen skyter ut utenfor permhøyden både oppe og nede

Broader partitive concept: 
Top concept: 
objects