BokbandsSpråk (Stromquist, 2013)

Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013.[Upublisert]