Η διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς και ο ρόλος του συντηρητή

TitleΗ διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς και ο ρόλος του συντηρητή
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsVelios, A.
Refereed DesignationRefereed
Journal TitleΑρχαιολογία και Τέχνες
Volume103
Pages102-106
Journal Date06/2007
ISSN Number1108-2402
URLhttp://www.archaiologia.gr/site/content.php?artid=2303
Refereed DesignationRefereed
Bibliography: