Η διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς και ο ρόλος του συντηρητή

TitleΗ διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς και ο ρόλος του συντηρητή
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsVelios, A.
Refereed DesignationRefereed
Journal TitleΑρχαιολογία και Τέχνες
Volume103
Pages102-106
Journal Date06/2007
ISSN Number1108-2402
URLhttp://www.archaiologia.gr/site/content.php?artid=2303
COinS Data

<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.atitle=%CE%97+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BF+%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE&amp;rft.title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82&amp;rft.issn=1108-2402&amp;rft.date=2007&amp;rft.volume=103&amp;rft.spage=102&amp;rft.epage=106&amp;rft.aulast=Velios&amp;rft.auinit=A"></span>

Refereed DesignationRefereed
Bibliography: