boards-and-cover adhesive case-bindings

Preferred label
boards-and-cover adhesive case-bindings
innhengt løsbind
Note (en)
Note
Bindings with a case-type cover in which two boards and a spine inlay are held together by the primary covering material. This design of case was developed in the early 19th century and became the dominant type used on 19th century cloth-covered adhesive case bindings.
Note (nb)
Note
Lavfalset bok som er bundet inn ved at bokblokk og perm er laget hver hver for seg og hengt inn til slutt, en innbindingsform som passer godt til store opplag og blir ofte benyttet på forlagsbind. En type av løsbind med tekstilovertrekk ble utviklet på begynnelsen av 1800-tallet og ble etterhvert dominerende.
Top concept
objects
Broader concept
Narrower concept