abbreviated sewing (techniques)

Preferred label
abbreviated sewing (techniques)
avkortet hefting
Note (en)
Note
A general term that describes sewing techniques which are accelerated by leaving out elements of the process of sewing (e.g. multi-section sewing and by-pass sewing).
Note (nb)
Note
generell term for hefteteknikk som utelater elementer i prosessen for å spare tid eller for å unngå økning av tykkelsen på bokblokkryggen på grunn av heftetråd
Top concept
techniques
Broader concept
Narrower concept