spine features

Preferred label
spine features
bokbindets rygg
Note (en)
Note
All the features relating to the formation, function, decoration and titling of the spine of a book and the spine covering.
Note (nb)
Note
egenskaper som har å gjøre med utforming, funksjon og dekorasjon av bokens rygg og ryggens overtrekk
Top concept
features
Broader concept
Narrower concept