engraving (printing)

Preferred label
engraving (printing)
kobberstikk
Note (en)
Note
The use of a rolling press and intaglio plate to produce a design and/or lettering on a piece of sheet material before it is used as the cover of a book.
Note (nb)
Note
Dyptrykksteknikk der en gravert metallplate settes inn med sverte og bildet overføres til arket ved hjelp av en trykkpresse. Kobberstikk brukes også på det ferdige trykk
teknikk for å stikke (skjære) mønster og tekst i metall med forskjellig typer verktøy kalt stikler
Top concept
techniques
Broader concept
Narrower concept