Mästarband: Bokbindarmästareföreningen I Stockholm 350 År