Μετατροπή Απαρχαιωμένων Ψηφιακών Αρχείων: Ηθική και ∆ιαθέσιμες Επιλογές

TitleΜετατροπή Απαρχαιωμένων Ψηφιακών Αρχείων: Ηθική και ∆ιαθέσιμες Επιλογές
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsVelios, A.
Refereed DesignationNon-Refereed
Journal Titleἐν Βόλῳ
Volume24
Pages64-69
Start Page64
Journal Date01/2007
COinS Data

<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.atitle=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE+%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD+%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD%3A+%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%E2%88%86%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82+%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82&amp;rft.title=%E1%BC%90%CE%BD+%CE%92%CF%8C%CE%BB%E1%BF%B3&amp;rft.date=2007&amp;rft.volume=24&amp;rft.spage=64&amp;rft.epage=69&amp;rft.aulast=Velios&amp;rft.auinit=A"></span>

Refereed DesignationNon-Refereed
Bibliography: